Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Weinig stakingsdagen in 2016

8 juni 2016

Het cao-jaar 2016 verloopt tot dusver relatief rustig. Vergeleken met vorige jaren is het aantal stakingen totnutoe laag (zeven), en de verwachting is niet dat de komende weken stakingsacties zullen plaatsvinden. Het gemiddeld aantal stakingen in de eerste helft van het jaar is sinds 1999 14, een aantal dat vorig jaar bijna werd gehaald (heel 2015 25 stakingen). Het aantal afgesloten akkoorden ligt dit jaar juist weer relatief hoog. Werkgeversvereniging spreekt van een 'tamelijk rustig verlopend cao-seizoen met een relatief hoog aantal nieuwe akkoorden en relatieve arbeidsrust'. In 2016 lopen 418 cao's af, voor 2 miljoen werknemers.

Tot dusver werden dit jaar 143 cao's afgesloten voor 1,4 miljoen werknemers. Dat is 34% van alle cao's die in 2016 aflopen - procentueel iets meer dan in andere jaren in de eerste vijf maanden. In mei werden 18 nieuwe akkoorden gesloten. De door werkgevers en werknemers vorige maand afgesloten cao's kennen een loonafspraak van 1,5%, gelijk aan het gemiddelde van de eerdere maanden van dit jaar. Afgezien van de uitschieters bij de overheid is de trend in het cao-jaar een voortzetting van de afgelopen twee jaar en daarbij opmerkelijk stabiel. Loonafspraken in de marktsector bevinden zich vrijwel allemaal op de bandbreedte tussen 1,0% en 2,0% waarbij laatstgenoemd percentage het vaakst voorkomt. Bron: AWVN 7-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat