Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Weer vergunning voor Japanser werknemers nodig

24 juni 2016

Werkgevers die na 1 oktober 2016 een werknemer uit Japan willen te werk stellen, zullen hiervoor weer een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Op grond van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was voor hen geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Door een gezamenlijke interpretatieve verklaring van de Nederlandse en Zwitserse regering bij een verdrag uit 1875 tussen beide landen komt hieraan een einde. Japanners hebben op grond van een uitspraak van de Raad van State van 24 december 2014 vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Op grond van een meestbegunstigingsclausule in het handelsverdrag Nederland-Japan uit 1912 en het Nederlands-Zwitsers Tractaat uit 1875 oordeelde de Raad van State dat Janpanners gelijk moesten worden behandeld als Zwitsers.

De Nederlandse en Zwitserse regering hebben nu een interpretatieve verklaring bij het Tractaat opgesteld, waarin zij verduidelijken dat het verblijf, de vestiging en de toegang tot de arbeidsmarkt van beide landen op basis van het Tractaat onderworpen is aan nationale wetgeving. De verklaring is op 20 juni 2016 gepubliceerd in het Tractatenblad. Deze publicatie heeft tot gevolg dat voor Japanners die in Nederland willen komen werken weer een tewerkstellingsvergunning is vereist. Er geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2016. Dit betekent dat bij aanvragen om een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) die op of na 1 oktober 2016 worden ingediend, weer zal worden getoetst aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), waaronder de voorwaarde dat er voor de betreffende arbeidsplaats geen aanbod van binnen de EU aanwezig is.

Japanners die als gevolg van de uitspraak van de Raad van State al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening ‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’, behouden deze vergunning zolang deze geldig is. Echter, bij een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, ingediend op of na 1 oktober 2016, zal er worden getoetst aan de voorwaarden van de Wav. Bron: IND 21-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat