Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Lager ziekteverzuim door zelfroosteren

9 juni 2016

Als eerste werkgever in de chemische industrie biedt SABIC Bergen op Zoom medewerkers de mogelijkheid om hun eigen rooster samen te stellen. Het aantal overuren daalde hierdoor met bijna vijftig procent en het ziekteverzuim verminderde met twintig procent. SABIC won hiermee onlangs de Responsible Care-prijs van de VNCI. SABIC wil tijdig het hoofd bieden aan maatschappelijke issues als de vergrijzing en het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67 jaar. Daarnaast toont onderzoek aan dat medewerkers die zeggenschap hebben over hun eigen werktijden gemotiveerder naar hun werk gaan, creatiever en productiever zijn en minder vaak ziek.

Aanleiding voor SABIC om een uitgebreide pilot te starten, waarin medewerkers in Bergen op Zoom en de organisatie veel leerden over zelfroosteren. In 2015 werden de afspraken vastgelegd in de cao en konden de medewerkers hun eigen rooster samenstellen. Zeventig procent van de werknemers wil niet meer terug naar de oude situatie. Volgens de jury is de traditionele aanpak van de ploegendienst met dit project doorbroken en beweegt het project tegelijkertijd mee met de veranderingen in de samenleving, zoals individualisering en eigen verantwoordelijkheid. Bron: VNCI 2-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat