Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kostenvergoeding bij bezwaar tegen afdracht

14 juni 2016

Volgens de Hoge Raad kan een kostenvergoeding ook aan de orde zijn indien een inhoudingsplichtige bezwaar maakt tegen een afdracht loonheffingen, ook al is hier geen sprake van een daadwerkelijke beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Een vof met tientallen vennoten exploiteert een koeriersdienst. De vennoten zijn als chauffeur werkzaam voor de vof. De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek naar hun fiscale positie in. De inspecteur neemt het standpunt in dat de chauffeurs in dienstbetrekking zijn van de vof. De vof moet vanaf april 2013 aangiften loonheffingen indienen en kan bezwaar maken tegen de afdracht. De vof maakt bezwaar tegen de afdracht over april 2013 en verzoekt om integrale vergoeding voor gemaakte en nog te maken kosten in de bezwaarfase. Op 7 augustus 2013 stelt de vof de inspecteur in gebreke wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Op 20 augustus 2013 doet de inspecteur uitspraak en wijst het bezwaar toe. Het boekenonderzoek is nog niet afgerond en daarom kan de Belastingdienst geen inhoudelijk oordeel geven over de ingediende aangifte loonheffingen.

De vof mag daarom geen vertrouwen aan deze toewijzing ontlenen voor de bezwaren na tijdvak april 2013. De kostenvergoeding wijst de inspecteur af. Voor Rechtbank Den Haag en Hof Den Haag is in geschil of de inspecteur heeft geweigerd om uitspraak op bezwaar te doen en of de vof recht heeft op een kostenvergoeding en een dwangsom. Het hof oordeelde dat de inspecteur niet heeft geweigerd om uitspraak op bezwaar te doen door niet inhoudelijk op het bezwaar in te gaan. Doordat hij binnen twee weken na de ingebrekestelling uitspraak heeft gedaan, heeft belanghebbende geen recht op een dwangsom. Ook is er geen recht op vergoeding van de kosten in de bezwaarfase. Hij heeft daarop pas recht wanneer het gaat om kosten die hij redelijkerwijs moest maken in verband met de behandeling van zijn bezwaar tegen een door de Belastingdienst genomen besluit voor zover dat wordt herroepen wegens een aan de Belastingdienst te wijten onrechtmatigheid.

Bezwaar tegen de afdracht is geen bezwaar tegen een door de Belastingdienst genomen besluit. De Hoge Raad oordeelt dat de kostenvergoeding ook geldt in de situatie van bezwaar tegen de afdracht loonheffingen, ook al is hier geen sprake van een daadwerkelijke beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het ontbreken van een beschikking sluit niet uit dat een naderhand gebleken onjuiste voldoening of afdracht van belasting ook te wijten kan zijn geweest aan een aan de inspecteur toerekenbare onrechtmatigheid. De vof heeft zich in deze neergelegd bij de eis van de inspecteur om aangifte loonheffingen te doen. De inspecteur heeft uitspraak gedaan zonder in te gaan op de gronden van dat bezwaar. Hierdoor moet ervan worden uitgegaan dat sprake is van een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. De door belanghebbende gemaakte kosten dienen te worden vergoed. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie gegrond. Bron: HR 10-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat