Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Twee proefprocedures crisisheffing naar EHRM

9 juni 2016

De Belastingdienst meldt dat de uitspraak op de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) voor werkgevers die met de fiscus een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten nog even op zich laten wachten. Twee van de dertien proefprocedures gaan door naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Pas nadat het EHRM heeft geoordeeld, zal de Belastingdienst uitspraak doen op de bezwaarschriften. Werkgevers die bezwaar maakten tegen de crisisheffing, konden zich met een vaststellingsovereenkomst aansluiten bij proefprocedures. In de vasstellingsovereenkomsten is afgesproken dat de uitkomst van proefprocedures leidend zijn voor de uitspraak op bezwaar. Aan de Hoge Raad zijn inmiddels elf van de dertien proefprocedures voorgelegd.

Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de crisisheffing niet in strijd is met de nationale en Europese wetgeving. Het ging toen om één proefprocedure en één individuele procedure. Daarna heeft de Hoge Raad in nog tien proefprocedures hetzelfde geoordeeld. Twee van deze proefprocedures worden nu voorgelegd aan het EHRM. Voor de werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing maar geen vaststellingsovereenkomst met de fiscus hebben gesloten, gaat het proces van bezwaar en beroep gewoon door. Dit betreft zaken veelal waarin is aangevoerd dat er sprake is geweest van een individuele en excessieve last. Bron: Belastingdienst 7-06-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat