Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verlofstuwmeren als nieuwe bron voor cafetariaregeling

25 januari 2012.

Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om grote verlofstuwmeren af te bouwen. Volgens werkgeversvereniging AWVN is het mogelijk om opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen in te zetten als nieuwe bron voor een cafetariaregeling.

Alle werknemers in Nederland tezamen bezaten eind 2010 voor ongeveer € 15 miljard aan vakantiedagen, zo bleek uit een onderzoek van AWVN. Per werknemer komt dit neer op een vakantiedagentegoed van zo’n 10 dagen (waarbij er sprake kan zijn van grote individuele verschillen tussen werknemers). Een middel om de werknemers te verleiden hun dagen op te maken kan zijn om de opgebouwde dagen in te zetten als nieuwe bron voor de cafetariaregeling binnen het bedrijf.

De vraag is of de belastinginspecteur akkoord zal gaan met het inzetten van verlofdagen uit voorafgaande jaren als bronelement. Er zijn nog steeds enkele inspecteurs die dit blokkeren omdat zij vinden dat de oude verlofdagen fiscaal al genoten zijn. Het feitelijke genietingsmoment is in die optiek het moment waarop de werknemer kiest om de vakantiedag niet te gebruiken als verlofdag, maar om in te zetten voor de aanschaf van een fiets, vakbondscontributie of een fitnessabonnement. Daarmee wordt, aldus de onnavolgbare mening van deze inspecteurs, niet voldaan aan de voorwaarde dat de wijziging van de arbeidsvoorwaarde een toekomstgerichte wijziging betreft. Immers, in de visie van deze inspecteurs, is het loon al genoten en kan er van toekomstgerichtheid geen sprake zijn.

Volgens AWVN – en deze mening is desgevraagd bevestigd door het ministerie van Financiën – is het mogelijk om ook het reeds opgebouwde verlof in te zetten als (extra) bron in een cafetariaregeling. Deze mening wordt gesteund door opvattingen in de literatuur. AWVN is van mening dat het recht op verlof (de loondoorbetaling op de vrije dag) of het loon uit verkoop van de verlofdag pas wordt genoten op het moment van de daadwerkelijke ruil. Het is volgens AWVN derhalve mogelijk om vóór het ruilmoment hierover afspraken te maken met de werknemer. Bron: AWVN 19-01-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat