Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Meld betalingsonmacht

9 januari 2012.

Een bestuurder van een bv meldt tijdens diverse bezoeken van de deurwaarder dat hij moeite heeft om openstaande aanslagen loonheffingen en omzetbelasting te voldoen. Dit is echter niet voldoende om aansprakelijkheid voor openstaande belastingschulden te voorkomen. Officieel is geen melding betalingsonmacht gedaan. Een bv heeft een achterstand in het betalen van de verschuldigde omzetbelasting en loonheffingen.

Op 24 augustus 2010 wordt de bv failliet verklaard. De Ontvanger heeft de bestuurder van de bv in april 2010 aansprakelijk gesteld voor de niet betaalde belasting, bestuurlijke boeten, heffingsrente en vervolgingskosten. De bestuurder is het niet eens met de aansprakelijkstelling omdat hij diverse malen aan de belastingdeurwaarder heeft uitgelegd dat hij in een slechte financiële situatie verkeerde.

Na de mening van de bestuurder heeft hij daarmee voldaan aan het melden van betalingsonmacht. De Ontvanger merkt echter op dat de bestuurder, na de bezoeken van de deurwaarder, diverse keren betalingen op de openstaande aanslagen heeft gedaan. Daaruit leidde de Ontvanger af dat er geen sprake van een definitieve betalingsonmacht was. Daarbij kwam dat de bestuurder positief was over komende opdrachten. De Ontvanger zag daarom geen reden om de bestuurder attent te maken op het doen van een melding betalingsonmacht. Het feit dat executoriaal beslag is gelegd, is volgens het hof ook geen reden om aan te nemen dat er een melding betalingsonmacht is gedaan.

Uit de communicatie met de belastingdeurwaarder valt niet af te leiden dat de bv de aanslagen niet meer kon betalen. De bv heeft niet aan haar meldingsverplichting voldaan. De bestuurder is naar de mening van het hof terecht aansprakelijk gesteld voor de belastingschulden van de bv. Bron: Hof Den Haag 30-11-2011

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat