Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Verklaring geen privégebruik: geef wijzigingen tijdig door

19 januari 2012.

Zakelijke rijders met een 'Verklaring geen privégebruik auto' ontvangen eind januari een brief van de fiscus. In de brief wijst de Belastingdienst hen erop dat de verklaring voor onbepaalde tijd is en geldig blijft zolang hun situatie niet verandert. Ook worden zij er op gewezen dat zij zo snel mogelijk wijzigingen aan de Belastingdienst moeten doorgeven.

Vanaf 1 januari 2012 is namelijk uitdrukkelijk in de wet opgenomen dat men wijzigingen zo snel mogelijk moet doorgeven. Zakelijke rijders die minder dan 500 privékilometers per jaar rijden kunnen een Verklaring geen privégebruik aanvragen. Hebben zij die verklaring dan is die verklaring voor onbepaalde tijd en blijft hij geldig zolang de situatie niet verandert. Wijzigingen moeten daarom zo snel mogelijk aan de fiscus worden doorgegeven. Zij kunnen daarvoor het formulier gebruiken dat zij in januari krijgen toegestuurd (dit formulier is ook te downloaden via de site van de Belastingdienst: Formulier verklaring geen privé gebruik auto)

Het gaat met name om de volgende wijzigingen: men heeft en andere auto ter beschikking gekregen; men wil de verklaring intrekken, omdat men de (bestel)auto niet meer ter beschikking heeft, of om een andere redenen (bijv. de bestelauto is uitsluitend geschikt voor goederenvervoer, er is een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto ingediend, de bestelauto kan niet buiten werktijd worden gebruikt, enz.); men wil de verklaring intrekken omdat met meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Door tijdig door te geven dat men niet meer aan de voorwaarden voor een Verklaring geen privégebruik auto voldoet, voorkomt men een boete.

Als een 'Verklaring geen privégebruik auto' namelijk onterecht is afgegeven, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen inclusief een boete, en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw sturen. Let op: in geval van een verklaring geen privégebruik auto (en ook bij de nieuwe verklaring uitsluitend zakelijk gebruik) heeft de werkgever een controleplicht. Een onzorgvuldige controle leidt tot een niet verhaalbare boete. Ook hebben werkgevers vanaf 1 januari een actieve meldingsplicht: bij het constateren van onregelmatigheden moet de werkgever dit binnen één maand melden bij de Belastingdienst. Doet hij dit niet, dan kan de Belastingdienst een niet verhaalbare boete opleggen van maximaal 100% van de naheffingsaanslag. Bron: Belastingdienst 19-01-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat