Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Gebruikelijk loon stijgt in 2012 naar € 42.000 per jaar

2 januari 2012.

Het gebruikelijk loon voor de loonbelasting stijgt in 2012 met € 1.000 naar € 42.000 per jaar.

Het gebruikelijk loon is van toepassing op aandeelhouders met een aanmerkelijk belang. Daarvan is onder meer sprake als de directeur-grootaandeelhouder (of zijn partner) minstens 5% van de aandelen van de vennootschap heeft. De dga moet een loon krijgen dat gebruikelijk is, vergelijkbaar met een werknemer in een gelijke positie zonder een aanmerkelijk belang. Bovendien mag zijn loon in 2012 niet lager zijn dan € 42.000 per jaar. Tot en met 2011 is dat € 41.000.

Voor het vaststellen van het gebruikelijk loon gaat u uit van het loon voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, u vind dit terug in kolom 14 van de loonstaat. De bijtelling privégebruik auto van de zaak en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet vallen hier dus onder.

Het loon mag in sommige situaties afwijken van deze minimum gebruikelijkloongrens. Dit geldt ook voor een loon hoger dan € 42.000. Als u aannemelijk kunt maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het loon van de dga in 2012 gelijkgesteld aan 70% van het hogere gebruikelijke loon met een ondergrens van € 42.000 óf aan het loon van de meestverdienende werknemer in de onderneming.

In geval van structurele verliezen kunt u de inspecteur verzoeken accoord te gaan met een lager gebruikelijk loon.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat