Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Zzp’ers: stop met betutteling in cao’s

4 augustus 2014.

ZZP-Nederland waarschuwt voor de tegenwerking van zzp’ers in cao’s. Volgens de organisatie van zzp’ers staan in steeds meer cao’s passages die verplichtingen opleggen aan zelfstandigen. In sommige gevallen wordt het werken van zzp’er in een bepaalde bedrijfstak onmogelijk gemaakt. ZZP Nederland vindt dit onacceptabel. Daarnaast voorzien de zzp’ers dat het aangekondigde beleid tegen schijnconstructies zal leiden tot een beperking voor zelfstandigen.

Volgens ZZP-Nederland worden in veel cao’s de mogelijkheden voor zelfstandigen ingeperkt. Zo eist de cao voor schilders dat zzp’ers verzekerd moeten zijn voor arbeidsongeschiktheid als ze ingehuurd worden door een schildersbedrijf. In de dans- en theater-cao wordt gesproken over het minimaliseren van de inkomensverschillen tussen zzp’ers en werknemers. En in de cao van het besloten busvervoer is de inzet van zzp’ers zelfs verboden. Volgens ZZP-Nederland zijn er meer voorbeelden van betuttelende cao’s. Maar ook op wetgevingsgebied zien de zzp’ers bedreigingen voor zelfstandig ondernemerschap, zoals de aangekondigde Wet aanpak schijnconstructies en het wetsvoorstel minimumloon bij overeenkomst van opdracht.

De stemming over dit laatste wetsvoorstel is overigens, vanwege de kritiek die er bestaat in de Eerste Kamer, aangehouden tot de behandeling van het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies. Volgens ZZP-Nederland wil minister Asscher hard optreden tegen schijnzelfstandigen en tegelijk de pijlers waarop echte zelfstandigheid rust afbreken met een cao. Volgens de zzp’ers is het eind zoek als zij niet meer de mogelijkheid hebben om te onderhandelen over hun eigen werkzaamheden en diensten. Volgens ZZP-Nederland moet men de oorzaak van de enorme toename van het aantal zzp’ers en de volgens ZZP Nederland kleine groep schijnzelfstandigen zoeken bij het alles regelende wereldje van werknemers- en werkgeversorganisaties. De hoeveelheid regels en sancties in arbeidsvoorwaarden maken dat ondernemers zo weinig mogelijk mensen in vaste dienst willen. Ook de Wet werk en zekerheid is hierbij volgens hen niet bevorderlijk omdat de flexregels van die wet maken dat werknemers al na twee jaar zonder contract zitten. Bron: ZZP Nederland, 30-07-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat