Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Continuïteit bedrijf gaat boven afstorten pensioen

28 augustus 2014

Indien in verband met een echtscheiding een bedrag aan pensioen moet worden afgestort bij een verzekeringsmaatschappij, moeten daarvoor wel voldoende liquide middelen aanwezig zijn. Zou de bedrijfscontinuïteit hierdoor in gevaar komen, dan kan men volgens Hof Den Bosch niet verlangen dat ten behoeve van de ex-partner een bedrag wordt afstort.

Een echtpaar is in oktober 2008 formeel gescheiden. De boedel is echter nog steeds niet afgewikkeld. De man is directeur-grootaandeelhouder van een transportconcern met een groot aantal bv’s, holdings en andere rechtspersonen. De vrouw vordert van haar ex-man dat zijn bedrijven haar aandeel in de opgebouwde pensioenaanspraken bij een beheer bv en een limited afstort bij een door haar aangewezen verzekeraar. De rechtbank heeft de vordering van de vrouw, om een bedrag van € 144.442 als aandeel in de pensioenaanspraken door de limited te laten afstorten, afgewezen.

Volgens de rechtbank blijkt uit de conclusies van deskundigen dat het bedrijf niet de benodigde liquide middelen kan vrijmaken of elders kan verkrijgen zonder de continuïteit van het bedrijf in gevaar te brengen. Uit onderzoek van de deskundigen is gebleken dat de verwachte afkoopsommen voor de pensioenaanspraken uitkomen op € 68.531 voor de beheer bv en € 144.442 voor de limited. De limited heeft volgens de deskundigen echter geen liquide middelen beschikbaar om het pensioen ineens af te storten. Ook in de rest van het bedrijf kan geen geld worden vrijgemaakt om een bedrag van € 144.442 te storten.

Door het verschil in rekenrente bij de opbouw van de pensioenvoorziening en de door de verzekeraars gehanteerde marktrente is er een groot verschil tussen het opgebouwde pensioen en het af te storten bedrag. De samen opgebouwde pensioenvoorziening bedroeg per 31 december 2008 volgens de jaarrekening € 48.587 terwijl voor de vrouw een bedrag van € 144.442 moet worden afgestort. Volgens het hof kan de vrouw onder deze omstandigheden niet van de man verlangen om het bedrag van € 144.442 af te storten. Bron: Hof Den Bosch 05-08-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat