Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Digitaal deponeren jaarrekening straks verplicht?

21 augustus 2014

Minister Kamp van Economische Zaken wil dat bedrijven vanaf 2017 hun jaarrekening elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. Een conceptwetsvoorstel is ter consultatie voorgelegd waarin dit is opgenomen.

Nu kunnen ondernemers nog kiezen voor een papieren of een digitale versie van de jaarrekening. Vorig jaar deponeerde slechts 4% van de bedrijven hun gegevens digitaal via Standard Business Reporting (SBR). De minister wil dat deze standaard straks voor de meeste bedrijven verplicht is. De Belastingdienst hanteert deze standaard al langer. Volgens de minster biedt digitalisering grote voordelen, zoals minder administratieve lasten. Maar stimuleren en ondersteunen van vrijwillig gebruik van SBR heeft totnogtoe niet het gewenste effect gehad.

Leveranciers van financiële software wachten af met erin te investeren omdat het onzeker is dat ondernemers die software wel grootschalig zullen afnemen. De minister wil daarom overgaan tot een verplichtstelling. Voor kleine bedrijven blijft er als alternatief voor SBR de mogelijkheid om gebruik te maken van de online service van de Kamer van Koophandel. Zij hoeven daarvoor dus geen nieuwe administratiesoftware aan te schaffen. De minster verwacht dat de ruim 800.000 deponeringsplichtige bedrijven met SBR in totaal € 8,4 miljoen administratieve lasten per jaar kunnen besparen vanaf 2017.

De investeringen zullen met name moeten worden gedaan doord de financiële intermediairs. Ook zullen zij door het digitaal aanleveren een deel van hun omzet missen. Geïnteresseerden kunnen via de site www.internetconsultatie.nl nog tot 5 september reageren op het conceptwetsvoorstel. Bron: Internetconsultatie.nl, 23-07-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat