Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Werktijdverkorting in verband met sancties

18 augustus 2014

Nederlandse bedrijven die direct zijn getroffen door de Russische sancties van EU-goederen en daardoor minder werk hebben, kunnen werktijdverkorting voor hun medewerkers aanvragen.

Volgens het kabinet zijn de Russische maatregelen een buitengewone omstandigheid die niet tot het gewone ondernemersrisico kan worden gerekend. De bestaande regeling werktijdverkorting wordt per direct voor die ondernemingen opengezet. Onder andere groentetelers en transportbedrijven kunnen te kampen hebben met verminderde bedrijvigheid als gevolg van de sancties.

Deze ondernemers kunnen voor werktijdverkorting in aanmerking komen. Hiervoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de werkvermindering tenminste 20% per week zijn en minimaal 2 en maximaal 24 weken duren. Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan kan een bedrijf voor de betreffende werknemers een WW-uitkering krijgen voor de niet-gewerkte uren, vanaf de datum waarop de aanvraag is ontvangen. Aanvragen voor werktijdverkorting kunnen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingediend.

De maatregel maakt onderdeel uit van een breder pakket om de getroffen ondernemers te ondersteunen, dat door de bewindslieden van Economische Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bron: Min SZW 15-08-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat