Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Leverancier moet traceerbaar zijn

4 augustus 2014.

Voorbelasting kan in aftrek worden gebracht als een ondernemer beschikt over een factuur die aan de vereisten voldoet. Vorig jaar had de Hoge Raad in een zaak geoordeeld dat een onvolkomenheid in de tenaamstelling van de factuur, de factuur nog niet automatisch ongeschikt maakt. Van belang is dat de leverancier traceerbaar is. Of dit het geval was mocht Hof Arnhem-Leeuwarden uitzoeken.

De zaak betrof een handelaar in mobiele telefoons. De facturen van de leverancier van deze handelaar voerden de handelsnaam. In het register van de Kamer van Koophandel was echter geen onderneming met die naam opgenomen, wel een bv met dezelfde naam. De inspecteur weigerde de aftrek, omdat de facturen volgens hem niet voldeden aan de voorwaarden. Hof Den Bosch besliste in deze zaak dat de inspecteur de aftrek terecht had geweigerd. De handelaar is het hier niet mee eens en stapt naar de Hoge Raad. Deze oordeelde vorig jaar dat in beginsel op een factuur de volledige naam van de ondernemer en diens volledige adres moet worden vermeld (art. 35 lid 1, aanhef en b Wet OB 1968). Van belang hierbij is dat aan de hand van deze gegevens de ondernemer die de op de factuur vermelde prestatie heeft verricht, is te identificeren en te traceren. Aan de vereisten is daarom volgens de Hoge Raad ook voldaan indien de ondernemer aan de hand van de op de factuur vermelde naam en het op de factuur vermelde adres kan worden geïdentificeerd en getraceerd. Om dit te onderzoeken verwees de Hoge Raad de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Dit hof heeft nu beslist dat de onvolledig naam van de leverancier geen ruimte voor misverstand bood. Aan de hand van de overige gegevens op de factuur was de leverancier duidelijke te traceren. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en het btw-identificatienummer op naam van de betreffende bv stonden en dat die leverancier bij de Belastingdienst is geregistreerd op het op de factuur vermelde adres. De handelaar had bij de Belastingdienst meerdere malen verzocht om verificatie van het btw-nummer. Volgens het hof mocht de handelaar ervan uitgaan dat de op de factuur vermelde naam de (handels)naam was van de presterende ondernemer. Steeds had de Belastingdienst het btw-nummer bevestigd en daarbij zelf de (onvolledige) naam als juiste naam behorend bij het geverifieerde btw-identificatienummer vermeld. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 1-07-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat