Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Slapende tegoeden op te sporen

27 augustus 2014

Erfgenamen kunnen nu gemakkelijker nagaan of een overleden familielid nog slapende tegoeden bij een bank heeft. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft daarvoor het digitaal loket slapendetegoeden.nl geopend.

Het komt voor dat erfgenamen niet op de hoogte zijn van alle bankrekeningen van de erflater. Er kunnen inactieve bankrekeningen zijn waarbij de bank door verhuizing het contact met de klant is verloren of actieve rekeningen waarvan de erfgenamen niet op de hoogte zijn. Via het digitaal loket slapendetegoeden.nl kan de erfgenaam op één centraal punt in één keer nagaan of er bij de achttien aangesloten banken slapende tegoeden op naam van de overledene aanwezig zijn.

De navraagservice kan ook worden gebruikt door notarissen en/of executeurs. Voor de navraag moet de erfgenaam de wettelijk benodigde bewijsstukken zoals een pdf van een verklaring van erfrecht of akte van overlijden uploaden waaruit blijkt dat hij of zij als erfgenaam is aangewezen. Daarnaast moeten NAW-gegevens van de erfgenaam middels een pdf van een identificatiebewijs worden geüpload. Na controle van de gegevens door de NVB wordt de navraag naar de banken gestuurd. Bij een melding per e-mail dat er mogelijk een of meerdere bankrekeningen op naam van de overledene zijn aangetroffen, moet de erfgenaam zich bij de betreffende bank melden om daar de bankspecifieke navraagprocedure te volgen. Een slapend tegoed vervalt volgens de wet na twintig jaar aan de bank. De gezamenlijke banken vinden het echter van groot belang dat slapende tegoeden bij de rechthebbenden terechtkomen. Daarom negeren zij deze wettelijke verjaringstermijn en keren zij slapende tegoeden altijd uit aan rechthebbenden. Bron: NVB.nl 5-08-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat