Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wet maatregelen woningmarkt 2014

24 september 2013.

Op 19 september 2013 is het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De verhuurderheffing 2014 en volgende jaren bouwt voort op de vorig jaar geïntroduceerde verhuurderheffing. Ook de regeling die de aftrek van hypotheekrente in de vierde schijf beperkt, is daarin opgenomen. De verhuurderheffing is een aangiftebelasting die wordt geheven van verhuurders met meer dan 10 woningen. Het tarief wordt voor 2014 tot met 2017 vastgesteld op 0,381% van het belastbare bedrag.

De heffingvrije voet blijft in stand. In de wet wordt een heffingsvermindering opgenomen ter stimulering van specifieke investeringen in maatschappelijk urgente opgaven. Ter verkrijging van de heffingsvermindering dient een investeringsverklaring te worden aangevraagd. Er is een aantal gebieden aangewezen waarvoor de heffingsvermindering voor gaat gelden.

De vermindering kan worden aangevraagd voor investeringen in de bouw van huurwoningen, grootschalige verbouw van huurwoningen, verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen, sloop van huurwoningen, kleinschalige verbouw van huurwoningen en samenvoeging van huurwoningen teneinde een of meer huurwoningen te verkrijgen. De heffingsvermindering is een tijdelijk faciliteit die wordt uitgevoerd door Agentschapnl.

De heffingsvermindering moet worden opgebracht door een verhoging van het tarief van de verhuurderheffing. In het voorstel is ook de aangekondigde maatregel opgenomen om het fiscale voordeel van aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning geleidelijk terug te brengen voor zover deze kosten worden afgetrokken tegen het tarief van de vierde schijf. Voor zover kosten in aftrek worden gebracht tegen het tarief van de vierde schijf geldt een aangepast tarief van 51,5%.

Dit geldt alleen voor woningen die onder de eigenwoningregeling vallen en bijvoorbeeld niet voor ondernemingswoningen. Doordat de maatregel is vormgegeven als tariefsmaatregel heeft dit geen invloed op de bepaling en hoogte van het belastbare inkomen uit werk en woning. Ook wordt een zevental beleidsbesluiten die in 2013 zijn verschenen in verband met de inwerkingtreding van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning omgezet in wetgeving die terugwerkt tot 1 januari 2013. Min. BZK 19-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat