Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Miljarden verdwijnen in btw-kloof

20 september 2013.

Volgens een studie in opdracht van de Europese Commissie zijn in 2011 EU-breed circa €193 miljard aan btw-inkomsten misgelopen door fraude en niet naleven van de regelgeving of doordat de belastingdiensten van de lidstaten tekortschoten bij de inning.

De studie geeft per lidstaat aan hoe groot de kloof is tussen de btw die zou moeten worden afgedragen/geïnd en het bedrag dat daadwerkelijk door de lidstaten werd binnengehaald. De studie heeft betrekking op de jaren 2000-2011. Ook de belangrijkste oorzaken van deze ‘btw-kloof’worden benoemd.

In Nederland bedroeg volgens het onderzoek de btw-kloof in 2011 circa € 4 miljard, circa 0,7% van het bbp. Over de gehele periode 2000-2011 bedroeg het Nederlandse gat gemiddeld 0,4% van het bbp.

Alleen in Malta en Zweden was de btw-kloof als percentage van het bbp kleiner. Niet-naleving van de regelgeving is zeker een belangrijke factor bij de btw-kloof, maar de oorzaak is niet alleen fraude. Onbetaalde btw kan bijvoorbeeld ook een gevolg zijn van faillissementen, betalingsproblemen, fouten in de statistieken, naar achteren schuiven van betalingen of (legale) ontwijking.

Volgens de Europese Commissie vereist het verkleinen van de kloof daarom een veelzijdige aanpak, met naast versterkte handhaving op nationaal niveau ook bijvoorbeeld een vereenvoudiging van het systeem, zodat belastingplichtigen eenvoudiger aan de regels kunnen voldoen, en hervorming van de belastingsystemen in de lidstaten zodat en efficiency bij de belastingontvangsten wordt verbeterd. Bron: EC 19-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat