Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Uitwisseling verzuimgegevens beter borgen

23 september 2013.

De uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers moet beter worden geborgd in situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken.

Het Verbond van Verzekeraars heeft verzuimverzekeraars gevraagd de eigen procedures door te lichten om te controleren of bestaande protocollen, wetgeving en zelfregulering op dit punt goed worden nageleefd. Aanleiding voor de oproep is research van het televisieprogramma ZEMBLA naar de wijze waarop gegevensuitwisseling tussen arbodiensten en verzuimverzekeraars plaatsvindt. ZEMBLA stuitte daarbij op diverse tekortkomingen.

Navraag van het Verbond onder verzuimverzekeraars bevestigt dat beeld. Gebleken is dat bij de inspanningen om re-integratie van werknemers succesvol te laten verlopen, de privacyregelgeving inderdaad niet door alle verzekeraars in de volle breedte goed is toegepast. Het Verbond van Verzekeraars betreurt dit, omdat strikte afspraken over het verwerken van gegevens door alle partijen goed moeten worden nageleefd.

De vraag of informatie gevraagd of ongevraagd is verkregen, doet daarbij niet ter zake. De wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens is uitgewerkt in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Het toestemmingsvereiste, de noodzakelijkheidseis en andere belangrijke aspecten die de arbodienst en de verzekeraar in acht moeten nemen bij het verwerken van gegevens zijn daarin opgenomen en nader verklaard. Waar het gaat om medische informatie is dit op grond van het medisch beroepsgeheim voorbehouden aan (bedrijfs)artsen en medisch adviseurs. Bron: Verbond van Verzekeraars 16-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat