Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Valse SNA-certificaten in omloop

5 september 2013.

De Inspectie SZW heeft geconstateerd dat sommige malafide uitzendbureaus gebruik maken van valse SNA-certificaten. De Inspectie SZW adviseert daarom bedrijven om te controleren of het uitzendbureau waarmee ze werken ook werkelijk door SNA is gecertificeerd. Dit kan de inlener namelijk veel geld schelen.

Bij onderzoeken stuitte het Interventieteam Malafide Uitzendbureaus op valse certificaten. De Stichting Normering Arbeid, die de certificaten uitgeeft, heeft inmiddels aangifte gedaan bij het interventieteam. Het interventieteam heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de betrokken uitzendbureaus en deze processen-verbaal zijn ingeleverd bij het Openbaar Ministerie.

Werkt een ondernemer met een gecertificeerd uitzendbureau dan zal het inlenende bedrijf geen schadeclaim krijgt als het uitzendbureau te weinig belastingen en premies afdraagt. Is het certificaat echter vals, dan kan de inlener wel opdraaien voor de niet-betaalde belastingen en premies.

Via de site van de SNA kan men in het register Normering Arbeid eenvoudig controleren of een uitzendbureau écht over een certificaat beschikt. Krijgt men te maken met een uitzendbureau dat ten onrechte een SNA-certificaat voert, meld dit dan onmiddellijk bij de SNA. De SNA doet hier vervolgens aangifte van bij het Interventieteam AMU. Let op: een inlener is ook verplicht om vooraf te controleren of het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

De boete voor het werken met een niet-geregistreerde inlener is € 12.000 per ingeleende werknemer. Meer informatie hierover is beschikbaar via de site van de Kamer van Koophandel (www.Kvk.nl/waadi). Let op als een uitzendbureau opvallend lage tarieven rekent. Dit kan een indicatie zijn dat men te maken heeft met een malafide uitzendbureau. Bron: Inspectie SZW 5-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat