Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014

3 september 2013.

Werkgevers die overwegen per 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, maar van het UWV nog niet alle gewenste informatie binnen hebben gekregen over ex-werknemers, moeten toch voor 2 oktober hun aanvraag bij de Belastingdienst indienen.

Wel krijgt men de mogelijkheid die aanvraag later af te ronden na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV. Door de modernisering van de Ziektewet worden de premies voor de Ziektewet van flexwerkers vanaf volgend jaar op een andere manier vastgesteld. Voor flexwerkers die vanaf 2012 na beëindiging van hun dienstverband een Ziektewetuitkering kregen, geldt dat deze aan de werkgever wordt doorbelast in de gedifferentieerde premies van 2014 en latere jaren.

Werkgevers hebben vanaf juni een lijst van het UWV gekregen met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Binnen vier weken na ontvangst van deze stukken konden zij vervolgens bij het UWV aangeven dat zij over deze ex-werknemers meer informatie willen ontvangen. Deze informatie kan van belang zijn bij de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of publieke verzekering bij UWV.

Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden per 1 januari 2014 moet de aanvraag hiervoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen, ook als men nog niet over alle gewenste informatie van het UWV beschikt. Wel zal de Belastingdienst dan tot uiterlijk 1 december met maatwerk de ruimte bieden om de aanvraag af te ronden na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV. Bron: Min SZW 2-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat