Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Lagere premies publieke verzekeringen WGA en ZW in 2014

4 september 2013.

Het merendeel van de publiek verzekerde werkgevers betaalt komend jaar een lagere premie voor WGA en ZW dan in 2013. Bijna driekwart van de grote werkgevers die bij UWV verzekerd zijn kan voor de WGA een lagere premie tegemoet zien.

De daling van de ZW-flex premie zal voor 97% van de werkgevers gelden. Dit blijkt uit de premienota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 van het UWV. Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking.

Werkgevers gaan dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. De door het UWV vastgestelde gedifferentieerde premie bestaat voortaan uit drie componenten: een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een vast dienstverband, een gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband en een gedifferentieerde Ziektewet-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. WGA-vast Het rekenpercentage voor WGA-vast daalt van 0,54% nu naar 0,51% in 2014.

De correctiefactor WGA-vast daalt van 1,78 in 2013 naar 1,44 in 2014. Oorzaak hiervan is onder meer dat steeds meer uitkeringen kunnen worden toegerekend aan werkgevers. Voor 70% van alle grote werkgevers in Nederland betekent dit een premiedaling ten opzichte van 2013. De correctiefactor geeft de mate weer waarin het individuele risico van werkgevers wordt uitvergroot in de uiteindelijke premie. UWV verwacht dat de correctiefactor WGA-vast ook de komende jaren zal afnemen. WGA-flex Het rekenpercentage voor WGA-flex bedraagt 0,18% in 2014.

Daarnaast betalen werkgevers in 2014 een opslag via de sectorpremie voor WGA-flexuitkeringen die ontstaan zijn vóór 2012. De sectorpremies worden medio oktober door UWV vastgesteld. ZW-flex Het rekenpercentage ZW-flex bedraagt 0,34% in 2014. Voor 97% van de werkgevers betekent dat een premiedaling ten opzichte van 2013. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de verwachte effecten van nieuw beleid, zoals de beoordeling na één jaar ziekte. Momenteel is ongeveer 70% van de werkgevers bij het UWV verzekerd; 30% is eigenrisicodrager. Het UWV verwacht in 2014 geen verdere toename van werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Bron: UWV 2-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat