Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuwe ondernemersorganisatie ziet het licht

9 september 2013.

Voormalig MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel is van start gegaan met een nieuwe ondernemersorgansisatie. In tegenstelling tot MKB Nederland zullen de leden van de nieuwe organisatie, Ondernemend Nederland (ONL), geen brancheorganisaties zijn, maar de ondernemers zelf.

Op haar website presenteert de nieuwe organisaties zich als een organisatie voor alle ondernemers (groot en klein) die gerund wordt door ondernemers. Die ondernemersachterban kijkt niet toe, maar bepaalt zelf de agenda. Continu zullen de wensen, meningen, uitdagingen van de deelnemende ondernemers worden gepeild en worden vertaald naar concrete actiepunten.

ONL presenteert zich als regio- en sectoroverstijgend: moderne ondernemers verenigen zich op basis van ambitie, uitdagingen en profielen en niet op basis van regio of sector. Blijkens de website en de uitlatingen van initiatiefnemer Biesheuvel in de pers zet de nieuwe organisatie zich af tegen de bestaande ondernemersorganisaties en het Haagse circuit van beroepsvergaderaars. Tegenover het FD heeft hij het over een ‘belangenbehartiger van ondernemers, waarbij ze zelf de agenda bepalen en niet de baantjesjagers in Den Haag’. Voor een politicus is er dan ook wat hem betreft geen plaats in de nieuwe organisatie.

Biesheuvel zelf verwacht dat de nieuwe organisatie, waar ondernemers dit jaar al voor een tientje lid kunnen worden, binnen enkele maanden minimaal 100.000 ondernemers aan zich zal kunnen binden.

MKB-Nederland, de organisaties waarvan Biesheuvel tot 1 september voorzitter was, verklaart op haar website dat ze in de agenda van Biesheuvel en zijn organisatie herkenbare thema’s ziet, die in lijn zijn met die van MKB-Nederland. Net als Biesheuvel is MKB Nederland van mening dat alleen ondernemerschap, gesteund door consistent kabinetsbeleid, Nederland uit de crisis helpen. MKB-Nederland herkent zich - evenals VNO-NCW – echter in het geheel niet in het beeld dat Biesheuvel schetst van de branchestructuur van de vereniging en de samenwerking met VNO-NCW. Volgens MKB-Nederland werken beide juist effectief. Bron: Diverse media, 9-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat