Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Belastingschulden en box 3

16 september 2013.

De regeling om belastingschulden per 1 januari in mindering te kunnen brengen op de bezittingen in box 3 wordt voor belastingjaar 2013 gewijzigd.

Dit blijkt uit de herziening van een besluit dat onlangs is uitgebracht Voor de belastingjaren 2012 en eerder was een schriftelijk verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag of een aangifte op tijd als deze vóór 1 oktober was ingediend.

Vanaf het belastingjaar 2013 moet het schriftelijke of digitale verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag 8 weken voor het einde van het kalenderjaar bij de Belastingdienst binnen zijn. De aangifte moet 13 weken voor het einde van het jaar worden ingediend. Mocht de belastingplichtige niet in staat zijn om voor de peildatum van box 3 te betalen, omdat de inspecteur meer tijd nodig heeft, dan keurt de staatssecretaris goed dat het bedrag dat op de niet tijdig opgelegde (nadere) voorlopige aanslag binnen de betalingstermijn is betaald op de peildatum niet tot de bezittingen in box 3 behoort. Het bedrag dat niet tot de bezittingen behoort, is gebaseerd op de volgens het verzoek of de aangifte op te leggen (nadere) voorlopige aanslag, maar ten hoogste het bedrag dat uiteindelijk op de aanslag is verschuldigd.

De goedkeuring kan worden uitgevoerd door bij de aangifte het bedrag van één of meer van de (niet-vrijgestelde) bezittingen in box 3 te verlagen. De verlaging mag er niet toe leiden dat één van de bezittingen of het totaal van de bezittingen op een negatief bedrag uitkomt. Als de aanslag inkomstenbelasting over het betrokken belastingjaar al is opgelegd, kan de goedkeuring op schriftelijk of digitaal verzoek van de belastingplichtige worden uitgevoerd door een vermindering van de aanslag.

Voor de belastingjaren tot en met 2010 geldt ook het volgende. In de situatie dat de peildatum van de heffing in box 3 valt in de loop van het kalenderjaar (bij overlijden of emigratie), geldt de goedkeuring ook als het verzoek om een voorlopige aanslag is ingediend uiterlijk drie maanden vóór die peildatum. In hetzelfde besluit wordt aangegeven dat de waarde in het economische verkeer op 1 januari 2012 en op 1 januari 2013 van de achtergestelde deposito’s en de vorderingen op DSB op nihil (€ 0) worden gesteld. Bron: MvF 03-09-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat