Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Huuropbrengst speelt geen rol bij waarde verhuurde panden

9 september 2013.

De waarde van verhuurde panden wordt in box 3 berekend met behulp van de WOZ-waarde en de leegstandratio. Dat het werkelijk rendement daardoor lager is dan het forfaitaire rendement speelt hierbij geen rol.

Een belastingplichtige is eigenaar van vijf verhuurde panden. Op de verhuur is huurbescherming van toepassing. De WOZ-waarde van de panden is voor 2010 vastgesteld op € 556.000, € 556.000, € 222.000, € 222.000 en € 185.000. De bruto jaarhuur van de panden bedraagt respectievelijk € 3.873, € 3.912, € 4.937, € 5.096 en € 3.140. In zijn aangifte IB heeft de verhuurder de waarde van de panden als volgt aangegeven: € 333.600, € 333.600, € 159.840, € 159.840 en € 125.800.

Deze waarden zijn door de inspecteur gecorrigeerd. Nadat het bezwaar van de verhuurder is afgewezen en hij ook bij de rechtbank geen gelijk heeft gekregen stapt de verhuurder naar het hof. Volgens de wet moet de waarde van een woning op de volgens de Wet WOZ voor die woning vastgestelde waarde voor dat kalenderjaar worden gesteld. Als de woning wordt verhuurd en op de verhuur zijn de bepalingen over huurbescherming van toepassing, dan wordt de waarde gesteld op een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage wordt de leegwaarderatio genoemd.

Het percentage wordt bepaald aan de hand van de jaarhuur als percentage van de WOZ-waarde. De rechtbank is van mening dat de waarde van de panden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijk bepalingen door de inspecteur juist is vastgesteld. Dat de waarderingsmethode in dit geval ongunstig uitpakt voor de verhuurder doet niet ter zake.

Met het oog op eenvoud van uitvoering van de belastingheffing heeft de wetgever voor het systeem gekozen waarbij wordt uitgegaan van een forfaitair rendement waarbij geen rekening wordt gehouden met de daadwerkelijk ontvangen huuropbrengsten. Daarbij is aanvaard dat dit zowel in het voordeel als in het nadeel van een belastingplichtige kan werken. Het hof is het eens met de uitspraak van de rechtbank en verklaart het hoger beroep ongegrond. Bron: Hof Amsterdam 18-07-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat