Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Onderzoek naar openstelling PPI voor zzp'ers

1 maart 2012.

Minister Kamp zal de openstelling van premiepensioeninstellingen voor zzp'ers onderzoeken. Hij deed die toezegging eind februari in de Tweede Kamer.

PPI's zijn nu wel toegankelijk voor werknemers, maar niet voor zelfstandigen. In de wet Financieel Toezicht staat namelijk dat een PPI alleen pensioenregelingen kan uitvoeren die zijn aangemerkt als arbeidsgerelateerd. ZZP'ers vallen hier buiten. Het openstellen van de PPI voor zzp'ers maakt het mogelijk dat zzp'ers zelf een pensioencollectief instellen waar vrijwillig aan kan worden deelgenomen. De verwachting is dat over een paar maanden de resultaten van het onderzoek bekend zullen worden. Bron: PZO, 1-03-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat