Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Evaluatie werkkostenregeling

15 maart 2012.

Het ministerie van Financien is gestart met een onderzoek onder bedrijven en organisaties naar de werkkostenregeling (WKR). Het doel is een goed beeld te krijgen van wat werkgevers vergoeden of verstrekken.

Staatssecretaris Weekers van Financiën vindt een evaluatie van de werkkostenregeling van belang, omdat signalen uit de praktijk aanleiding kunnen geven om de werkkostenregeling te verbeteren of eenvoudiger te maken. Het is belangrijk dat veel werkgevers meedoen, omdat er dan een goed beeld ontstaat van het gebruik van vergoedingen en verstrekkingen. Op dit moment is er nog sprake van een overgangsfase: tot 1 januari 2014 mag de werkgever kiezen over te stappen op de werkkostenregeling of nog het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen toepassen. Vanaf 2014 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. Bron: Rijksoverheid.nl, 15-03-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat