Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Nog vaak verboden gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

25 januari 2016

Uit een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren, blijkt dat in deze formulieren regelmatig gezondheidsvragen worden gesteld. Dit blijkt uit onderzoek van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

De CKA die is ingesteld om de juiste toepassing van de Wet op de medische keuringen te bevorderen, roept werkgevers op om deze sollicitatieformulieren aan te passen. Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) mogen vragen met betrekking tot de gezondheid van een sollicitant uitsluitend gesteld worden door een bevoegde bedrijfsarts en alleen in het kader van aanstellingskeuringen voor functies die risico kunnen opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de medewerker of die van anderen. De werkgever mag zelf geen gezondheidsvragen stellen.

De CKA constateert aan de hand van een – niet representatieve – inventarisatie van vooral online geplaatste sollicitatieformulieren, dat gezondheidsvragen toch voorkomen. De indruk is dat dit regelmatig het geval is in sectoren waar online contact is tussen werkgevers en sollicitanten gebruikelijk is. De CKA gaat er van uit dat dit met onbekendheid met de wet te maken heeft. De CKA dringt er bij werkgevers en hun organisaties op aan om er binnen hun bedrijf of sector voor te zorgen dat wel aan de wet wordt voldaan.

Via de website van de CKA – www.aanstellingskeuringen.nl – en via FNV, CNV en VCP kunnen sollicitatieformulieren waarin gezondheidsvragen zijn opgenomen worden gemeld. De CKA zal reageren op dergelijke signalen door de betreffende werkgever of sector te wijzen op de wetgeving hierover. Bron: CKA 21-01-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat