Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Autokostenfictie of eindheffing bij bestelauto

4 januari 2016

Om gebruik te kunnen maken van de eindheffing voor een voor privédoeleinden ter beschikking gestelde bestelauto moet, in verband met de aard van het werk, de auto doorlopend afwisselend door meerdere werknemers worden gebruikt. Mag één werknemer de bestelauto ’s avonds mee naar huis nemen en geldt er geen verbod op privégebruik, dan mag de eindheffing niet worden toegepast. Een ondernemer die zich bezighoudt met de verhuur van steigers (inclusief op- en afbouw) stelt aan twee van zijn werknemers een bestelauto te beschikking.

Volgens de ondernemer worden de bestelauto’s doorlopend afwisselend door meerdere werknemers gebruikt en hij heeft daarom de eindheffing (art. 31, lid 1, onderdeel d Wet LB) toegepast. De ondernemer heeft de werknemers niet verboden de auto’s privé te gebruiken en ook wordt geen kilometeradministratie bijgehouden om aan te tonen dat er privé minder dan 500 km per jaar met de bestelauto’s wordt gereden. Na een ingesteld boekenonderzoek oordeelt de inspecteur dat de eindheffing ten onrechte is toegepast en legt een naheffingsaanslag loonheffingen met boete op in verband met privégebruik auto. De ondernemer gaat in beroep. Volgens Rechtbank Gelderland wordt een (bestel)auto die ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer in beginsel ook geacht voor privédoeleinden ter beschikking te staan en moet daarom een bijtelling plaatsvinden. Dit kan worden voorkomen door een kilometeradministratie bij te houden.

De eindheffing mag worden toegepast als een bestelauto, vanwege de aard van het werk, doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers waardoor bezwaarlijk is vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. De heffing voor privégebruik blijft in dat geval beperkt tot € 300 per bestelauto per jaar. Vaststaat dat de bestelauto’s overdag, in verband met de aard van het werk, doorlopend afwisselend worden gebruikt door twee of meer werknemers. Daarmee worden de bestelauto’s ook aan die andere werknemers te beschikking gesteld voor privédoeleinden. Dit is volgens de ondernemer weliswaar niet de bedoeling maar kan niet worden uitgesloten omdat dit niet wordt gecontroleerd. Een redelijke wetstoepassing zou meebrengen dat de autokostenfictie over alle werknemers die de bestelauto’s hebben gebruikt wordt verdeeld. De rechtbank vindt dat aan de voorwaarde voor toepassing van de eindheffing niet is voldaan. Doordat de twee werknemers aan wie de bestelauto’s ter beschikking zijn gesteld deze feitelijk voor privédoeleinden kunnen gebruiken, is niet moeilijk vast te stellen aan wie de bestelauto’s voor privédoeleinden ter beschikking zijn gesteld. De werknemers nemen de auto’s ‘s avonds mee naar huis en er is geen verbod op privégebruik.

Dat andere werknemers overdag gebruik maken van de bestelauto’s maakt daarbij niet uit. De (gebruteerde) naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd omdat de ondernemer de bijtellingen niet achteraf op de werknemers kan verhalen. Beide werknemers zijn op aangeven van de ondernemer gestopt met het bijhouden van een kilometeradministratie omdat de eindheffing zou worden toegepast. De boete op de naheffingsaanslagen wordt vernietigd. Volgens de rechtbank heeft de ondernemer een pleitbaar standpunt ingenomen. De regeling in de eindheffing is vooral bedoeld om problemen van administratieve aard met betrekking tot de kilometeradministratie te voorkomen.

Vaststaat immers dat de werknemers administratieve problemen zouden kunnen hebben omdat meerdere werknemers gebruik maakten van de aan hen ter beschikking gestelde bestelauto’s. Bron: Rb. Gelderland 31-12-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat