Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Faillissementsprocedure: sneller en transparanter

21 januari 2016

De faillissementswetgeving gaat de komende jaren flink op de schop. Een reeks wetsvoorstellen is al ingediend of in voorbereiding. Onlangs is een concept gepubliceerd van een wetsvoorstel dat zich richt de faillissementsprocedure zelf: die moet sneller en transparanter. Het voorstel voorziet in de volgende wijzigingen: digitalisering van de faillissementsprocedure met het doel de efficiëntie en de transparantie te vergroten.

Bepalingen die in de weg staan aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen moeten worden gewijzigd, zodat onder meer vergaderingen via internet kunnen plaatsvinden en essentiële informatie digitaal kan worden verspreid; verbetering van het beheer van het vermogen van de failliet (de faillissementsboedel) en versnelling van de afwikkeling van het faillissement, onder meer door een aangescherpte uiterste termijn te introduceren voor het indienen van vorderingen door de schuldeisers; de mogelijkheid van meer maatwerk binnen het faillissement.

Met name bij grotere faillissementen bestaat er behoefte aan enkele afwijkingen van de standaardprocedure die de bijzondere complexiteit en omvang van het faillissement in aanmerking te nemen; verdere specialisatie bij de rechterlijke macht en ondersteuning het het wetgevingsproces door de instelling van een nieuwe adviescommissie insolventierecht (Insolventieraad) die advies kan uitbrengen over het faillissementsbeleid en toepassing van de Faillissementswet in de praktijk. Op een concept van het wetsvoorstel Wet modernisering faillissementsprocedure kan tot 1 maart door belanghebbenden commentaar worden geleverd via de website www.internetconsultatie.nl. Bron: Internetconsultatie.nl 2-12-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat