Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing crowdfunding-investeerderstoets

28 januari 2016

Uiterlijk per 1 april 2016 treden de nieuwe regels in werking voor crowdfundingplatforms met een vergunning of een ontheffing. Onlangs hield AFM met vertegenwoordigers van crowdfundingplatforms een bijeenkomst over de wijze van invulling van de voorschriften die in december 2015 zijn geïntroduceerd. De voorschriften gaan over de wijze van dienstverlening aan consumenten en de governance van de platforms.

Wat betreft de dienstverlening gaan verhoogde investeringsgrenzen gelden die bijdragen aan de groei van de sector. Ook wordt een investeerderstoets ingevoerd. Het betreft een pilot en de voorschriften worden op twee momenten geëvalueerd, in oktober 2016 en april 2017. De wijze van evaluatie komt mede in overleg met sector tot stand. Naar aanleiding van de inbreng en het overleg tijdens de bijeenkomst met de crowdfundingsector heeft de AFM besloten om het voorschrift met betrekking tot de crowdfunding-investeerderstoets op drie onderdelen aan te passen: een eerste investeerderstoets hoeft pas te worden afgenomen bij een investeringsbedrag boven €500; eerder gold dit voorschrift voor elke investering, ongeacht de hoogte van het bedrag; er komt een beperktere vervolgtoets wanneer het totaal geïnvesteerde bedrag hoger is dan €5.000. Bij deze beperkte toets mag worden volstaan met het stellen van vermogensvragen en het wijzen op de risico’s die gepaard gaan met beleggen in crowdfunding.

Het voorschrift ging eerder uit van een volledig nieuwe toets; deze beperkte toets geldt ook voor elke volgende €5.000 die wordt geïnvesteerd. Er is voor deze aanpassingen van het voorschrift gekozen omdat het herhaalde karakter van de investeerderstoets op voorhand als belemmerend wordt ervaren. De AFM publiceert de wijzigingen op korte termijn op haar website in het overzicht van de voorschriften voor de bedrijfsvoering van crowdfundingplatforms. Ook ontvangen alle platforms een individueel wijzigingsbesluit. Bron: AFM 21-01-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat