Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Afdrachtvermindering onderwijs ook voor deelkwalificaties

19 januari 2016

De afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 2014 afgeschaft, maar in de praktijk wordt nog discussie gevoerd over oudere jaren. In een recent arrest schept de Hoge Raad op een aantal punten meer duidelijkheid. Zo kan de afdrachtvermindering ook worden toegepast bij deelkwalificaties. De zaak betrof een vennootschap die 67 van haar werknemers bij een onderwijsinstelling had ingeschreven voor het traject 'Praktijk/Basisoperator'.

Bij het afsluiten van het opleidingstraject ontvingen de deelnemers een deelcertificaat voor het praktijkdeel van de opleiding Basisoperator. Dit praktijkdeel is onderdeel van de Crebo-erkende opleiding tot Basisoperator. Naast het praktijkdeel omvat de gehele opleiding nog drie deelkwalificaties. De vennootschap maakt aanspraak op de afdrachtvermindering die van toepassing is op de werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding. De inspecteur heeft de afdrachtvermindering echter gecorrigeerd omdat de afdrachtvermindering naar zijn mening niet is bedoeld voor de situatie waarin slechts een onderdeel is gevolgd van een opleiding die valt onder de beroepsbegeleidende leerweg.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat in de wettelijke bepalingen ten behoeve van de aanspraak op afdrachtvermindering niet de eis is gesteld dat een volledige beroepsopleiding wordt gevolgd noch dat de intentie van de deelnemer daarop gericht zou dienen te zijn. Volgens de Hoge Raad kan in de tekst van de wet inderdaad niet de eis worden gelezen dat de werknemer een (volledige) beroepsopleiding volgt. Hetgeen de werknemer moet volgen is ‘de beroepspraktijkvorming’. Wel volgt hieruit dat het moet gaan om een beroepspraktijkvorming die als zodanig deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg van een van de beroepsopleidingen. Bron: HR 15-01-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat