Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Invoering Wet DBA één maand later

27 januari 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft in het debat over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in de Eerste Kamer toegezegd het interne beoordelingskader (de handreiking beoordeling arbeidsrelaties), voor toetsing of een overeenkomst tussen opdrachtgever een zzp’er in overeenstemming is met de feitelijke situatie op de werkvloer, openbaar te maken. Ook zal de ingangsdatum van de wet een maand worden uitgesteld naar 1 mei 2016 en loopt de implementatiefase tot 1 mei 2017 in plaats van tot 1 januari 2017.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie vervangt de VAR. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met een stelsel van voorbeeldovereenkomsten en modelovereenkomsten. In de Eerste Kamer waren hierover veel vragen gerezen. Senator Rinnooy Kan (D66) heeft nog een motie ingediend om het wetsvoorstel aan te houden tot aannemelijk kan worden gemaakt dat het alternatief voor de voorgestelde afschaffing van de VAR-verklaring een substantiële verbetering zal betekenen voor het daadwerkelijk tegengaan van schijnzelfstandigheid en daarna pas de behandeling in overleg met de Kamer te heropenen. Deze motie wordt door de staatssecretaris ontraden.

Verder zegde de staatssecretaris toe dat de modelovereenkomsten door een panel van experts onafhankelijk juridisch zullen worden getoetst. Ook worden alle algemene en sectorale overeenkomsten gepubliceerd. Mocht uit een specifieke, geanonimiseerde niet-gepubliceerde overeenkomst een nieuwe modelovereenkomst zijn af te leiden, dan zal een nieuwe modelovereenkomst worden geformuleerd en gepubliceerd. Volgende week zal de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende motie stemmen. Bron: EK, 26-01-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat