Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aantal ingeschreven bedrijven bereikt record

6 januari 2016

Volgens de Kamer van Koophandel waren er nog nooit zoveel bedrijven in Nederland als eind 2015. Er staan per 1 januari 2016 1.777.183 bedrijven ingeschreven bij het Handelsregister. Steeds meer 65-plussers en vrouwen ondernemen en het aantal faillissementen loopt terug.

Eind 2010 stonden er 385.212 minder bedrijven ingeschreven in het Handelsregister, in totaal 1.391.971. Het aantal zzp’ers groeide in 2015 met 6% tot 928.279. Ook het aantal parttime zzp’ers nam in 2015 toe. Parttime zzp’ers geven bij inschrijving aan dat zij maximaal 15 uur per week aan ondernemen besteden. Het aantal mkb-bedrijven (tot 249 medewerkers) nam toe met 552 bedrijven en er kwamen in 2015 20 bedrijven met meer dan 250 medewerkers bij. Het aantal 65-plus ondernemers neemt toe. Per 1 januari 2016 zijn dat er 117.114. Wat de reden van deze stijging is, is niet duidelijk.

Het kan zijn dat het lastig is om een opvolger te vinden maar het kan ook zijn dat 65-plussers gewoon lekker door willen werken. Het aandeel vrouwelijke ondernemers bedraagt 35,1% (519.613) van het totaal aantal ondernemers. Vrouwen werken met name als parttime ondernemer.

De verhouding man/vrouw ligt daar nu op 60/40, maar de verwachting is dat dit nog verder naar elkaar toegroeit. In 2015 schreven zich 117.482 zzp’ers in, 50.652 parttime zzp’ers en 20.020 mkb’ers. In totaal stopten 102.610 ondernemingen met hun activiteiten. Het aantal stoppers is weer minder dan in 2014. Ook nam het aantal faillissementen in 2015 af ten opzichte van 2014 (25,5% minder). Bron: KvK.nl 04-01-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat