Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Energie- en Milieulijst 2016 gepubliceerd

6 januari 2016

Op 30 december 2015 zijn de Energielijst 2016 en de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Het aftrekpercentage voor energie-investeringen is voor 2016 verhoogd en ook het budget voor beide regelingen is in 2016 hoger. Er zijn vier nieuwe technieken aan de Energielijst toegevoegd: snelloopdeur voor koel- of vriescellen, besparingssysteem voor klimaatinstallaties, standairco en zonnepanelen op transportmiddelen.

Het aftrekpercentage voor energiebesparende technieken wordt in 2016 verhoogd naar 58%. Ook het budget van de EIA wordt in 2016 fors verhoogd tot € 161 miljoen (2015: € 106 miljoen). U kunt de Energielijst 2016 raadplegen via de site van RVO. Het investeren in circulair ondernemen wordt gestimuleerd om duurzame groei te bevorderen. Ondernemers die in 2016 investeren in het duurzamer omgaan met grondstoffen of het hergebruiken van producten kunnen met de nieuwe Milieulijst dan ook meer voordeel genieten. De meest in het oog springende wijzigingen in de Milieulijst zijn de opname van de waterstofpersonenauto, de waterstofbus en aardgas- en elektrischevrachtwagen terwijl de plugin-hybride personenauto is vervallen.

Ook komen laadpalen en tankstations alleen nog in aanmerking als die alleen door de eigenaars van het tankstation of laadpunt zelf worden gebruikt, mobiele machines die voldoen aan de emissie-eisen van fase IV komen niet meer in aanmerking, de positieve olielijst voor 2016 is aangepast, waarbij niet alle typen olie uit 2015 nog voldoen en er zijn aangepaste eisen voor mobiele koelinstallaties. In 2016 is er meer budget beschikbaar voor landbouwvoorzieningen. Opvallende wijzigingen zijn het extra voordeel voor melkveestallen, waarbij weidegang wordt toegepast, meer voordeel voor het tegengaan van erfafspoeling, meer voordeel voor vaker recirculeren in de glastuinbouw en verminderen/verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen/meststoffen uit te lozen water en duurzame stallen moeten voldoen aan de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), versie 10.

Nieuw op de Milieulijst zijn de kwekerij voor insecten en verwerkingsapparatuur voor insecten, spuitmachines voor vollegrondteelt met een driftreductie van ten minste 90%, telemetriesysteem voor gecontroleerde lozing op het riool, het opslaan van plastic afval op visserij schepen, in het kader van de Green Deal ‘Visserij voor een schone zee’ en polycultuur kweeksystemen voor aquacultuur. Het budget voor de MIA is verhoogd naar € 97 miljoen (2015: € 93 miljoen) en het budget voor de Vamil is verhoogd naar € 40 miljoen (2015: € 38 miljoen). U kunt de Milieulijst 2016 raadplegen via de site van RVO. Bron: RVO.nl

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat