Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen bij overlijden

25 janauri 2016

Financiën heeft onlangs een besluit gepubliceerd dat een goedkeuring bevat waardoor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst ingeval de ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet voldoet aan het urencriterium.

In het besluit wordt voor de verrekening van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek goedgekeurd dat het urencriterium niet geldt in het jaar dat de (gehele) onderneming wordt gestaakt als gevolg van overlijden van de ondernemer. Wanneer staking van de onderneming het gevolg is van overlijden van de ondernemer kan het namelijk voorkomen dat de ondernemer niet kan voldoen aan het urencriterium. Hij komt dan niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek en derhalve ook niet voor de (verrekening van) niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek.

De staatssecretaris heeft dit onwenselijk geacht en keurt goed dat de ondernemer die als gevolg van overlijden niet aan het urencriterium voldoet, de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek alsnog in mindering kan brengen op de winst behaald met of bij het staken van de gehele onderneming als gevolg van het overlijden. De goedkeuring geldt echter niet voor de jaarwinst genoten in het jaar van staken. De verrekening van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek is slechts mogelijk voor zover de winst met of bij staking van de onderneming toereikend is. De goedkeuring geldt verder alleen voor de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek.

Wanneer de ondernemer als gevolg van overlijden niet voldoet aan het urencriterium, bestaat er dus geen recht op de zelfstandigenaftrek (maar alleen op verrekening van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek). Als ten gevolge van de omzetting van stakingswinst in een lijfrente het bedrag van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek hoger is dan de stakingswinst verminderd met de hiervoor bedoelde lijfrente, kan voor het meerdere geen verrekening van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek plaatsvinden. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2011. Dat betekent dat een aanslag die onherroepelijk vaststaat zo nodig ambtshalve wordt verminderd. Bron: MvF 14-01-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat