Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verrekenbaar ab-verlies

27 janauri 2015

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het mogelijk om een verlies uit aanmerkelijk belang te verrekenen zonder dat dit verlies bij beschikking is vastgesteld. Een vrouw heeft in juni 2003 haar ab-aandelen met verlies verkocht. Dit verlies is niet aangegeven in de aangifte IB 2003 van de vrouw of haar echtgenoot. Het verlies is daardoor niet bij beschikking vastgesteld. De echtgenoot bezit in 2011 een aanmerkelijk belang in een andere bv. Deze bv heeft in 2011 aan de echtgenoot dividend uitgekeerd. In de aangifte IB 2011 hebben de echtgenoten de dividenduitkering toegerekend aan de vrouw die daarmee het verlies uit 2003 heeft verrekend.

Vraag is of die verrekening kan plaatsvinden zonder dat voor het verlies een vaststellingsbeschikking is afgegeven. Volgens de rechtbank is de regeling voor verrekening van verliezen uit aanmerkelijk belang uit de Wet IB 2001 ontleend aan de Wet IB 1964.

Volgens het eerste lid van http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/Hoofdstuk4/Afdeling410/Artikel450/... 4.49 Wet IB 2001 kan het verlies uit aanmerkelijk belang worden verrekend met inkomens uit aanmerkelijk belang van het voorgaande kalenderjaar en de negen volgende kalenderjaren. Uit artikel 4.50 Wet IB 2001 blijkt dat de inspecteur het bedrag van het verlies uit aanmerkelijk belang vaststelt bij voor een bezwaar vatbare beschikking. Volgens de rechtbank blijkt echter noch uit de wettekst noch uit de wetsgeschiedenis van de regeling inzake de verliesverrekening dat een verliesvaststellingsbeschikking een constitutief vereiste is voor het verrekenen van niet-ondernemingsverliezen in de IB met positieve inkomens van latere jaren. Daarmee is het gelijk aan de belastingplichtige en kan het verlies verrekend worden. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 18-12-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat