Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Klachtenloket voor renteswaps

14 januari 2015.

Met ingang van 26 januari 2015 kunnen kleine MKB-bedrijven die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, zoals renteswaps, terecht bij een tijdelijk loket van het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Hiermee kan men een gang naar de rechter vermijden.

De laatste tijd blijkt uit diverse uitspraken dat een aantal ondernemers zich door hun bank hebben laten verleiden tot het afsluiten van een renteswapcontract. Bij het aflossen van dergelijke leningen blijkt vaak dat ondernemers zich niet bewust zijn geweest de financiële risico’s die zij door deze contracten liepen. Vaak moesten hoge boetes worden betaald. De laatste tijd is de rechter steeds vaker van mening dat banken hun cliënten slecht hebben voorgelicht over de gevolgen van een dergelijk contract. De banken zijn daarmee tekortgeschoten in hun zorgplicht. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft daarom Kifid verzocht een loket te openen waarmee MKB-ondernemers terecht kunnen met hun klachten over rentederivaten.

Kleine ondernemers die er met hun bank niet uitkomen krijgen hiermee een laagdrempelig alternatief voor een gang naar de rechter. Er is sprake van een kleine bedrijf als het bedrijf op het moment van het afsluiten van het rentederivaat minder dan 50 werknemers had en een omzet of balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro. Men kan bij het loket terecht als het bedrijf de klachtenprocedure bij de bank heeft doorlopen. Kifid behandelt alleen klachten waarvan de vordering niet hoger is dan 1 miljoen euro. De klachtafhandeling door Kifid is overigens niet kosteloos: ondernemers betalen een bijdrage van € 500 voor de behandeling van het geschil en € 1.000 bij een hoger beroep. Wordt de ondernemer in het gelijk gesteld, dan krijgt hij de bijdrage terug. De uitspraken van het Kifid zijn bindend. Bron: NVB.nl 24-12-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat