Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassingen in BBBB

6 januari 2015.

In de laatste weken van 2014 heeft het ministerie van Financiën diverse besluiten aangepast. Eén van die besluiten betreft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen, zijn de wettelijke maximale verzuim- en vergrijpboeten geïndexeerd.

In het besluit wordt de maximale vergrijpboete voor het niet tijdig intrekken van de verklaring geen privégebruik (bestel)auto expliciet genoemd. De maximale boete wordt verhoogd tot € 5.278 (2014: € 4.920). De verklaring moet voordat sprake is van privégebruik worden ingetrokken. Bij grove schuld legt de inspecteur een boete op van € 1.319 (2014: € 1.230) en in geval van opzet één van € 2.639 (2014: € 2.460).

Ook de bestuurlijke boeten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn geïndexeerd. De maximale verzuimboete voor aanslagbelastingen en aangiftebelastingen bedraagt met ingang van 1 januari 2015 € 5.278. Op grond van artikel in de Algemene wet inzake rijksbelastingen worden deze boeten elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van een jaar, bij ministeriële regeling gewijzigd. De wijziging heeft voor het eerst plaatsgevonden op 1 januari 2015.

Bron: MvF 30-12-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat