Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Misbruik bij premiekorting oudere werknemers

14 januari 2015.

In antwoord op Kamervragen geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij overweegt de regeling voor premiekorting oudere werknemers aan te passen om mogelijk misbruik tegen te gaan.

De regeling premiekorting oudere werknemers voorziet in een premiekorting voor de werkgever die een oudere werknemer (per 1 januari 2015 een werknemer van 56 jaar of ouder, in voorgaande jaren 50 jaar of ouder) in dienst neemt vanuit een uitkeringssituatie. De regeling moet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om ouderen in dienst te nemen. Naar aanleiding van signalen dat werkgevers misbruik van de regeling zouden maken, door eerst met een beëindigingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst met een oudere werknemer te beëindigen en vervolgens de werknemer na een korte uitkeringsperiode (soms één dag) weer in dienst te nemen, zijn door het Kamerlid Mulder (VVD) vragen gesteld. In zijn beantwoording van vragen geeft minister Asscher aan dat bij de Belastingdienst signalen bekend zijn van deze vorm van misbruik. Niet bekend is op welke schaal en of dit plaatsvindt door middel van beëindigingsovereenkomsten. De minister acht het wel een onwenselijke situatie en wil naar aanleiding van dit signaal de regelgeving zo spoedig mogelijk aanpassen en werkgevers hierop aanspreken. De suggestie van Mulder om te toetsen of de werknemer eerder in dezelfde functie bij het bedrijf werkzaam was, zal hij daarbij meewegen. Bron: Min SZW 13-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat