Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Laadpaal in de bijtelling

29 januari 2015

De ‘laadpaal’ voor de ter beschikking gestelde (semi-)elektrische auto die door de werkgever bij de woning van de werknemer wordt geplaatst, is opgenomen in de bijtelling en is geen afzonderlijk loonbestanddeel. Met deze goedkeuring komt de staatssecretaris van Financiën in een geactualiseerd besluit over vervoer, reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer. In de praktijk bleek er onduidelijkheid te bestaan over de fiscale aspecten als een werkgever een laadpaal laat plaatsen in of bij de woning van de werknemer voor een auto die de werkgever ter beschikking stelt.

Telt de laadpaal mee in de bijtelling of moet het als een afzonderlijk loonbestanddeel worden aangemerkt? Omdat die onduidelijkheid de overgang naar elektrisch rijden kan ontmoedigen, komt de staatssecretaris met een goedkeuring. Laat de werkgever een laadpaal plaatsen bij de woning van de werknemer, of – als de werknemer de laadpaal zelf op verzoek van de werkgever heeft laten plaatsen – vergoedt de werkgever het plaatsen van de laadpaal, dan wordt dit geacht onderdeel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de auto. Is er sprake van een bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan wordt (het plaatsen van) de laadpaal geacht deel uit te maken van de gebruikskosten van de auto die door middel van de bijtelling in de loonheffing worden betrokken.

Er hoeft geen rekening gehouden te worden met een additioneel bedrag aan loon (in natura), ongeacht of een laadpaal is opgenomen in de catalogusprijs. Is er geen sprake van bijtelling, omdat de auto van de zaak per jaar aantoonbaar voor maximaal 500 kilometer privé wordt gebruikt, dan wordt ook (het plaatsen van) de laadpaal geacht voor zakelijk gebruik te zijn bedoeld. De goedkeuring geldt overigens niet voor de benodigde elektriciteit. Wel kunnen werkgever en werknemer zonder gevolgen voor het loon en de loonheffing overeenkomen dat dit daadwerkelijke verbruik tegen kostprijs wordt doorgeleverd aan de werkgever. In die kosten mag men de kosten van een meter om het feitelijke verbruik vast te stellen meenemen.

De goedkeuring voor de laadpaal is ook van toepassing op een ondernemer/natuurlijk persoon die in zijn onderneming een (semi-)elektrische auto gebruikt die tot het ondernemingsvermogen behoort. In het besluit wordt nadrukkelijk aangegeven dat de goedkeuring voor de laadpaal niet geldt voor een eigen auto van de werknemer. De kosten voor de elektriciteit worden dan geacht te zijn begrepen in de onbelaste vergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer (inclusief woon-werkverkeer). Bron: MvF 21-01-2015, nr. BLKB2015-0106M (Stcrt 2015, 2172)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat