Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meldplicht voor werkgevers bij werkzaamheden in Duitsland

15 januari 2015.

Sinds 1 januari 2015 kent Duitsland een minimumloon. Dit minimumloon, € 8,50 per uur, ligt lager dan het Nederlandse minimumloon, maar toch is het iets waar werkgevers rekening mee moeten houden. Het minimumloon geldt namelijk ook voor buitenlandse ondernemers die werkzaamheden in Duitsland laten verrichten – denk aan transportondernemingen die werknemers door Duitsland laat rijden – en, dat is misschien voor Nederlandse werkgevers wel vervelender, buitenlandse werkgevers hebben een meldplicht.

Een Nederlandse werkgever die zijn werknemers in Duitsland werkzaamheden laat verrichten moet zijn werknemers in Duitsland registreren en deze registratie in de Duitse taal minimaal twee jaar bewaren. Bij een controle in Duitsland moet men een kopie van de arbeidsovereenkomst, recente loonstroken en een urenverantwoording kunnen overleggen (voor transportondernemingen is toegezegd dat men deze documenten bij de werkgever mag bewaren, mits de werkgever schriftelijk verklaart dat de documenten, vertaald in het Duits, door de douane kunnen worden opgevraagd). Daarnaast zal men van Duitse opdrachtgevers mogelijk een vrijwaringverklaring ter ondertekening voorgelegd krijgen. Door die te ondertekenen geeft men aan minimaal het Duitse minimumloon te betalen. Werkt men zelf met onderaannemers, dan is het raadzaam hen ook een vrijwaringverklaring voor te leggen.

Met name in de transportsector is de meldplicht hinderlijk en, in geval van Nederlandse ondernemers, veelal overbodig. Brancheorganisatie TLN heeft daarom stappen ondernomen en wil van de Europese Commissie horen of Duitsland deze wetgeving wel mag toepassen op Nederlandse werknemers. Daarnaast bepleit TLN bij de Duitse overheid een vrijstelling van de meldplicht voor Nederlandse werkgevers.

Bron: TLN 12-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat