Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Certificering vervangt geen toezicht

22 januari 2015.

Certificatie kan het toezicht dat inspectiediensten op bedrijven houden, niet vervangen. Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op een ‘signaal’ van enkele inspectiediensten.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie SZW (ISZW) hadden in een brief aangegeven dat certificatie het toezicht effectiever en efficiënter kan maken, maar het toezicht op het naleven van wet- en regelgeving door bedrijven niet kan vervangen. De inspectiediensten maakten in hun signaal gewag van risico’s als gevolg van certificatie. Het hebben van een certificaat garandeert niet dan men aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. Soms komt dat doordat de controles in het kader van de certificering niet altijd van voldoende kwaliteit is, soms omdat certificeringinstellingen terughoudend zijn met het nemen van maatregelen als niet aan de eisen wordt voldaan. En ook voorkomt een certificaat niet fraude en malversaties.

In zijn Kamerbrief, mede namens de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Milieu, schrijft Kamp dat hij weinig voelt voor de suggestie om de wet te veranderen om de informatieverstrekking door certificeringinstanties te verbeteren. Hij raadt de diensten aan daarover eerst te gaan overleggen met deze instellingen. In zijn brief kondigt hij aan dat het kabinet werkt aan een herziening van het standpunt over certificatie en accreditatie uit 2003. Door Europese regels is de huidige versie ‘niet meer geheel actueel’. Begin 2015 kan de Tweede Kamer de nieuwe versie verwachten.

Bron: Min EZ, 14-01-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat