Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Inspecteur moet zorgvuldig te werk gaan bij opleggen van voorlopige aanslagen

10 januari 2011.

De inspecteur mag de hoogte van een voorlopige aanslag niet klakkeloos baseren op de gegevens van het voorgaande jaar. Doet hij dat toch en is de aanslag te hoog, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de kosten die u heeft moeten maken voor het laten indienen van een verzoek om een vermindering van een voorlopige aanslag. Dat heeft de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad geadviseerd. Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt mee dat het opleggen van een voorlopige aanslag niet alleen wordt gebaseerd op de bij de inspecteur bekende gegevens over het voorgaande jaar. De gegevens inzake de hoogte van het in dat jaar genoten inkomen moeten ook worden getoetst aan overige gegevens, met name gegevens die betrekking hebben op daaraan voorafgaande jaren, aldus de Advocaat-Generaal, die de hoogste adviseur van de Hoge Raad is. Binnenkort zal blijken of de Hoge Raad het advies zal hebben opgevolgd.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat