Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Kabinet-Rutte-Verhagen populair bij ondernemers

16 januari 2011.

Het kabinet-Rutte-Verhagen heeft in oktober een sterke ploeg op het bordes gezet, vinden ondernemers. Dat blijkt uit de Forum Nieuwjaarsenquete waaraan bijna 500 ondernemers deelnamen. De enquete werd eind december afgenomen, ruim twee maanden na de installatie van het nieuwe kabinet. Ministers én beleid krijgen een dikke voldoende in de Nieuwjaarsenquête van Forum. Een flinke breuk met de magere zesjes van het laatste kabinet-Balkenende.

Kritiek is er vooral op de bezuinigingen in de cultuursector. Ook het feit dat er niets wordt gedaan aan het ontslagrecht kan op gemor rekenen. Desondanks krijgt premier Mark Rutte veel credits. Ondernemers geven hem een gemiddeld rapportcijfer van 7,7.

Ook de minister van Financiën Jan Kees de Jager blijkt populair: net als Rutte krijgt hij een 7,7 van ondernemers. Opvallend is dat niet alleen de premier en de minister van Financiën goed scoren, maar dat het kabinet over de gehele breedte waardering krijgt. Geen enkele minister scoort lager dan een 6,0. Ter vergelijking: vorig jaar haalde alleen de top-5 (Eurlings, Verhagen, Hirsch Ballin, Donner en Bos) een cijfer van zes of hoger.

Ook voor oudgedienden als Verhagen (die sinds oktober het nieuwe ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie leidt) en Donner (nu Binnenlandse Zaken) betekent het nieuwe kabinet een hogere score. Deelden ze vorig jaar een tweede plaats met een 6,3, dit jaar krijgen ze van ondernemers gemiddeld een 6,7 en een 6,8. De vieren en vijven waar ondernemers de afgelopen jaren nogal eens mee zwaaiden, blijven de kabinetsleden dit jaar bespaard. Ook Gerd Leers (Immigratie en Asiel) en Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) blijven met een 6,0 netjes binnenboord. De liefde van ondernemers beperkt zich dit jaar ook niet tot de bewindslieden van de eigen politieke voorkeur. In de top-vijf van VVD-stemmers (goed voor 51 procent van alle respondenten) staan met Verhagen en Donner op plaats vier en vijf drie CDA-ministers.

Niet alleen over de poppetjes tonen ondernemers zich tevreden. Ook het tot dusver ingezette beleid van het kabinet kan in veel gevallen op instemming rekenen. Maar liefst 77 procent van alle ondernemers noemt zich tevreden tot zeer tevreden. Vooral de inspanningen om het begrotingstekort terug te dringen kunnen in deze eerste peiling van het kabinet-Rutte-Verhagen op grote instemming rekenen: 84 procent is hier tevreden mee.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat