Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt ook loon doorbetaald als hij ziek is

3 januari 2011.

In deze situatie betaalt u als werkgever voor maximaal 2 jaar minstens 70% van het loon door als uw werknemer een tijdelijk contract heeft en ziek wordt. Tijdens de periode van loondoorbetaling kan het tijdelijke contract aflopen. In dat geval neemt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de loondoorbetaling over vanaf de datum dat het contract afloopt tot 2 jaar daarna. Het UWV is dan ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Als de werknemer langer dan 6 weken ziek is op de dag dat zijn tijdelijke contract afloopt, stelt u samen met uw werknemer een re-integratieverslag op. Dit verslag heeft hij nodig als hij een Ziektewetuitkering aanvraagt bij het UWV. In het verslag staat wat hij en u hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als het UWV vindt dat u en uw werknemer onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan, kan het UWV een sanctie opleggen. Het UWV verhaalt bijvoorbeeld het ziekengeld op u werkgever of uw werknemer krijgt een lagere ziektewetuitkering.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat