Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Stijging gemeentelijke lasten baart bedrijfsleven zorgen

16 januari 2011.

MKB-Nederland is ongerust over de stijgende lokale lasten voor ondernemers. Uit een onderzoek van de NOS blijkt dat de gemeentelijke belastingen dit jaar gemiddeld 3,5 tot 4,8 procent omhoog gaan. De ondernemersorganisatie pleit voor een bestuurlijk akkoord tussen Rijk en gemeenten, waarin afspraken worden gemaakt over terughoudendheid bij het invoeren en verhogen van lokale belastingen.

Het onderzoek van de NOS is uitgevoerd onder 222 gemeenten. De ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen - ozb, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting en rioolheffing - is berekend aan de hand van een fictief hotel-restaurant met zes kamers. Uit de NOS-meting komt naar voren dat met name de reclamebelasting (+ 10,1 procent) dit jaar gemiddeld fors stijgt. De ozb gaat met 2,5 procent omhoog, de toeristenbelasting met 8,4 procent en de rioolheffing met 5,3 procent.

De precariobelasting daalt met 0,4 procent. Exclusief toeristenbelasting komt de gemiddelde stijging voor ondernemers uit op 3,5 procent; inclusief toeristenbelasting nemen de lokale lasten met 4,8 procent toe, aldus de NOS. MKB-Nederland vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. In oktober 2010 heeft de ondernemersorganisatie alle gemeenten van Nederland per brief al gewaarschuwd om eventuele begrotingsproblemen niet af te wentelen op het bedrijfsleven. Dat zou desastreus zijn in deze tijd van broos economisch herstel.

Niet voor niets heeft het kabinet ervoor gekozen I de lasten voor bedrijven de komende vier jaar niet te laten stijgen. MKB-Nederland is van mening dat de ontwikkeling van de lokale lasten met dit beleid in overeenstemming moet zijn. Wat de ozb betreft lijken gemeenten aan die oproep gehoor te hebben gegeven, maar dat geldt geenszins voor bijvoorbeeld de reclame- en de toeristenbelasting. Om ook de ontwikkeling van andere belastingen binnen de perken te houden, pleit MKB-Nederland voor een bestuurlijk akkoord tussen Rijk en gemeenten. Daarin moeten afspraken worden gemaakt over terughoudendheid bij het invoeren en verhogen van belastingen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat