Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Tien miljoen euro voor veiligheid kleine bedrijven

18 januari 2011.

De overheid steunt kleine bedrijven bij het verbeteren van de veiligheid. Daarvoor hebben ministers Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Opstelten van Veiligheid en Justitie op 13 januari tien miljoen euro beschikbaar gesteld. "Een overval of inbraak heeft vaak grote gevolgen voor een ondernemer", aldus minister Verhagen. "Omdat het ondernemers vaak ontbreekt aan geld, tijd en kennis om zich beter te beveiligen, gaan we daarbij helpen." Er is een beveiligingsscan ontwikkeld, waarmee ondernemers een onafhankelijk advies op maat krijgen, afgestemd op hun branche of zaak. Daarvoor is drie miljoen euro beschikbaar. De overige zeven miljoen wordt besteed aan het treffen van maatregelen. Ondernemers kunnen vanaf 1 februari tot en met 1 december subsidie aanvragen voor de scan bij Agentschap NL worden ingediend. Aanvragen voor de subsidie voor de maatregelen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2011 tot en met 1 juni 2012. De veiligheidshulp is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal vijf vestigingen, met ieder maximaal tien medewerkers.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat