Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Giftenaftrek bij afzien van vergoeding voor vrijwilligerswerk

11 januari 2011.

Voor de beoordeling van de vraag of vrijwilligers recht hebben op giftenaftrek is het van belang onderscheid te maken tussen (A) het afzien van een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en (B) het afzien van een vrijwilligersvergoeding die niet gebaseerd is op werkelijk gemaakte kosten. (A) Afzien van een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Giftenaftrek is mogelijk als men kosten met succes bij de ANBI zou kunnen declareren, maar daarvan vrijwillig afziet. Giftenaftrek is ook mogelijk als het gaat om kosten die naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen behoren te worden vergoed, maar waarvoor geen vergoedingsregeling is getroffen door de slechte financiële positie van de instelling of waarbij de belastingplichtige bij voorbaat van vergoeding heeft afgezien. Bij deze naar maatschappelijke opvattingen te vergoeden kosten valt te denken aan kosten van vervoer van de vrijwilliger. (B) Afzien van vrijwilligersvergoeding die niet gebaseerd is op werkelijk gemaakte kosten. In deze situatie gaat het niet om de vraag hoe de vrijwilliger giftenaftrek kan krijgen voor gemaakte kosten. Hier gaat het om ANBI's die de inzet van de vrijwilliger willen belonen en die dat willen bereiken door de vrijwilliger een giftenaftrek te bezorgen met behulp van een 'vrijwilligersverklaring'. De vrijwilliger zou in dat geval worden beloond doordat hij een belastingteruggave ontvangt. Voor deze gevallen kan geen giftenaftrek worden geclaimd. Dat heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA).

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat