Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan (kleinebanenregeling) verlengd

5 januari 2011.

In 2010 hebt u als werkgever onder bepaalde voorwaarden recht op de premievrijstelling voor jonge werknemers met een kleine baan. Dit geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar met een loon dat niet hoger is dan een bepaald maximum. Deze zogenoemde kleinebanenregeling gold voorlopig alleen voor 2010. Deze regeling is met één jaar ongewijzigd verlengd: ook in 2011 kunt u deze regeling toepassen.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat