Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Kleinebanenregeling in 2011

23 januari 2011.

De kleinebanenregeling is met een jaar verlengd en geldt dus ook in 2011. De kleinebanenregeling regelt dat voor de werknemer jonger dan 23 jaar met een kleine baan geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald en dat voor die werknemer de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet op nul wordt gesteld. De werkgever hoeft dan ook geen vergoeding voor die inkomensafhankelijke bijdrage meer te geven. Van een kleine baan is sprake in het geval het loon voor een 22-jarige niet meer bedraagt dan maximaal 600 euro per maand. Voor lagere leeftijden gelden lagere bedragen. Voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen verandert er niets en moet – dus ook voor kleine banen - nog steeds de verschuldigde loonheffing worden ingehouden. Hierna volgen de maximumbedragen fiscaal loon per maand voor de volgende leeftijden: Jonger dan 18 jaar: 275 euro; 18 jaar: 325 euro; 19 jaar: 375; 20 jaar: 425 euro; 21 jaar: 500 euro; 22 jaar: 600 euro.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat